Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – vidurinis.

Mokymosi trukmė – baigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems – 1 metai.

Mokymo programa skirta rengti pastatų šiltintojus, gebančius šiltinti stogus ir grindis, sienas, surinkti karkasinius namus, montuoti lengvas statybines konstrukcijas.

Būsimieji pastatų šiltintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, medžio apdirbimo, apdailos darbų, šilumos praradimo, išsaugojimo teorijos ir skaičiavimo metodikos pagrindų, žaliavų savybių ir panaudojimo, braižybos ir brėžinių skaitymo, mūryti, dažyti, tinkuoti ir kloti plyteles panaudojant oro tarpus, sandarinimo ir izoliacines medžiagas, izoliuoti pastatų pamatus ir rūsius, įrengti pastoges, palėpes, stoglangius, klijuoti izoliacines dangas ir tarpines, įvertinti darbų kokybę, darbų saugos ir sveikatos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, medžio apdirbimo, pastatų statybos ir remonto bei pastatų apšiltinimo darbus vykdančiose įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų šiltinimo, statybos darbų ir kiti gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama pastatų šiltintojo kvalifikacija.

Baigus pastatų šiltintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.

Įgiję pastatų šiltintojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti pastatų šiltintojais statybos ir remonto įmonėse, naujuose arba atnaujinamuose pastatuose (gyvenamieji namai, prekybos centrai, verslo įmonių biurai ir kt.).