Programa ir jos paskirtis

ORLAIVIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – M44071602.

Paskirtis – parengti specialistus, gebančius atlikti komercinės aviacijos orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymo techninės priežiūros ir remonto pagalbinius darbus, mažosios aviacijos orlaivių mechaninės dalies ir skraidyklės remonto darbus.

Baigęs programą orlaivių remontininkas gebės atlikti šaltkalvystės darbus pagrindiniais įrengimais ir įrankiais, smulkius metalo apdirbimo darbus, gebės sujungti orlaivio detales kniedėmis, išmanys orlaivio techninę priežiūrą, oro uostų antžeminę įrangą, orlaivių elektros sistemas.

Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – vidurinis (12 klasių).

Mokymosi trukmė – 1,5 metų.

Būsimieji orlaivių remontininkai teoriniuose užsiėsimuose mokomi profesijos technologinių žinių ir techninių matavimų, žmogiškųjų veiksnių valdymo, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, aviacijos teisės taikymo. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: šaltkalvystės, metalo apdirbimo darbų, orlaivių konstrukcijų kniedijimo, konstrukcinių elementų suvirinimo, techninės priežiūros, elektros sistemų aptarnavimo, oro uostų antžeminės įrangos eksploatavimo.  Praktika atliekama civilinės aviacijos kompanijose. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Programoje numatyti 11 privalomųjų ir 2 pasirenkamieji moduliai.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Orlaivių remontininko kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: atlikti šaltkalvystės darbus pagrindiniais įrengimais ir įrankiais, smulkius metalų apdirbimo darbus, orlaivio techninę priežiūrą, sujungti orlaivio detales kniedėmis, suvirinti orlaivio konstrukcinius elementus, paruošti orlaivį skrydžiui, eksploatuoti oro uostų antžeminę įrangą, aptarnauti orlaivių elektros sistemas, užtikrinti darbų saugą dirbtuvėse bei orlaivio paruošimo skrydžiui metu oro uosto perone. Baigus šią programą mokslą galima tęsti studijas kolegijose ar universitetuose.

Orlaivių remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visus privalomuosius ir vieną (arba du) pasirenkamuosius modulius bei įsivertinusiam įgytas kompetencijas (Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai –  Orlaivių remontininkas, LTKS IV, Profesinio mokymo diplomas, 4101).

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.