Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – pagrindinis, vidurinis.

Mokymosi trukmė – baigusiems 10 kl., suteikiant vidurinį išsilavinimą, – 3 metai, baigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems – 2 metai.

Pagrindinis kompiuterinės įrangos derintojų specialybės tikslas – supažindinti su kompiuterinės įrangos istorija, komponentų įvairove, komponentų suderinamumu, sandara, logine struktūra, veikimo principais, gedimais ir jų pasireiškimo metodais, gedimų testavimo metodais ir gedimų šalinimo būdais. Įgytas teorines žinias pritaikyti specializuotose kompiuterinės įrangos derintojų dirbtuvėse.

Ši specialybė apima asmeninio kompiuterio techninę, programinę ir tinklinę įrangas.

Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa skirta parengti kompiuterinės įrangos derintojus, gebančius eksploatuoti kompiuterių įrangą, biuro techniką bei teikti konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Būsimieji kompiuterinės įrangos derintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kompiuterių ir periferinių įrenginių sandaros, matematinių ir loginių kompiuterio pagrindų, elektrotechnikos, radioelektronikos, programinės įrangos ir programavimo pagrindų, radiometrijos, darbo su elektroniniais matavimo, testavimo ir derinimo prietaisais, papildomų naujų įrenginių instaliavimo ir priežiūros, interneto ir elektroninio pašto naudojimo, kompiuterių ir jų periferinių įrenginių taisymo, priežiūros ir reguliavimo, tinklo ir ryšio priemonių, biuro elektroninės įrangos, elektroninių mazgų, blokų, mechanizmų gedimų nustatymo ir šalinimo, kompiuterio tobulinimo operacijų, informacinių technologijų, braižybos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, kalbos kultūros, civilinės saugos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami programavimo, darbo su elektroniniais matavimo, testavimo ir derinimo prietaisais ir kt. gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikacija.

Baigus kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kompiuterinės įrangos derintojais, įkurti privačią firmą ar įmonę, teikiančią konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Mokiniai, baigę kompiuterinės įrangos derintojų specialybę, gebės:

  1. Kompiuterinės ir tinklinės įrangos veikimo principą;
  2. Projektuoti ir modeliuoti kompiuterines ir tinklines sistemas;
  3. Sukomplektuoti kompiuterį iš atskirų kompiuterio komponentų;
  4. Kompiuterizuoti ir atnaujinti darbo vietą pagal poreikius;
  5. Įdiegti ir konfigūruoti vietinį tinklą nedidelėje įmonėje;
  6. Diagnozuoti kompiuterinės ir tinklinės įrangos gedimus;
  7. Pašalinti kompiuterinės ir tinklinės įrangos gedimus.

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.