Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

 1. Pradžia
 2. Stojantiems
 3. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kelių statybos ir priežiūros darbuotoją, kuris gebėtų, pasirengti kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams, žemės sankasos įrengimui, kelio dangos klojimui, hidrotechninių kelio statinių įrengimui, kelių priežiūrai ir remontui, kelių statybos ir remonto įrengimų naudojimui.

Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – vidurinis.

Mokymosi trukmėbaigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems –1,5 metų.

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV

Programos apimtis kreditais: 90 kreditų.

Asmuo įgijęs kelių statybos ir priežiūros kvalifikaciją gebės:

 • saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje;
 • įrengti statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles);
 • parinkti ir sandėliuoti medžiagas;
 • skaityti kelių statybos darbų vykdymo brėžinius;
 • atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus;
 • vairuoti TR1 kategorijos traktorius ir SM kategorijos mašinas;
 • dirbti su SM kategorijos žemės darbų ir grunto kasimo įrengimais;
 • įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus;
 • įrengti kelio pagrindą;
 • pakloti kelio dangą ir apdoroti jos paviršių;
 • atlikti hidrotechninių kelio statinių montavimo darbus;
 • atlikti kelių priežiūros darbus;
 • atlikti kelių remonto darbus.

Pasirenkamos kompetencijos:

 • atlikti kelių statybos ir remonto įrengimų techninę priežiūrą ir taisymą;
 • dirbti su mažosios mechanizacijos įrengimais;
 • įrengti šaligatvį;
 • tiesti ir remontuoti gatves.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 • mokėjimas mokytis;
 • dirbti individualiai ir komandoje;
 • operatyvumas;
 • stresinių situacijų valdymas;
 • greitas prisitaikymas prie pokyčių;
 • verslumas.

Kvalifikacijos įvertinimui bus tikrinamos šios kompetencijos:

 • saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje;
 • dirbti su SM kategorijos žemės darbų ir grunto kasimo įrengimais;
 • įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus;
 • įrengti kelio pagrindą.

Visų kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu. Baigusiajam suteikiama kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikacija.

Baigus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro, skaldos, žvirgždo, asfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos frezavimas, lyginimas, duobių užtaisymas ir kt.), dirba su mažosios mechanizacijos įrengimais, montuoja atitvarus ir kitus elementus, atlieka kelių ženklinimo darbus. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas skaito kelių statybos darbų vykdymo brėžinius. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo darbas daugiausiai susijęs su sunkiu fiziniu darbu. Jis dirba su žemės darbų mechanizmais, todėl privalo turėti traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą su TR1 ir SM kategorijomis. Praktinis darbas atliekamas keliuose, dažnai – statybinio ir civilinio transporto judėjimo vietose. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojai dirba individualiai ir grupėse.

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.