Elektros įrenginių elektromechanikas

  1. Pradžia
  2. Stojantiems
  3. Elektros įrenginių elektromechanikas

Programa ir jos paskirtis

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – 330071304.

Paskirtis – parengti kvalifikuotą, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje elektros įrenginių elektromechaniką.

Baigęs programą elektros įrenginių elektromechanikas gebės saugiai dirbti, skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo įrenginius, jėgos įrenginius, elektros pavaras, aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius, transformatorių pastočių įrenginius, elektros tiekimo oro linijas, montuoti kabelines linijas, eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, elektronikos įrenginius, atlikti pagrindines šaltkalvio operacijas, įvertinti verslo aplinką, naudotis informacinėmis technologijomis.

Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – pagrindinis (10 klasių).

Mokymosi trukmė – 3 metai (suteikiant vidurinį išsilavinimą).

Pirmuosius du metus mokiniai mokosi specialybės dalykų (teorijos ir praktikos) bei bendrojo ugdymo dalykų (brandos atestatui gauti). Trečiaisiais metais – tik specialybės dalykų.

Būsimieji elektros įrengimų elektromechanikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektros įrenginių (žemos ir aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, surenkamųjų ir komplektinių skirstomųjų įrenginių, elektros tiekimo oro ir kabelinių linijų) ypatumų ir jų priežiūros bei remonto technologijų, elektrotechnikos ir elektronikos, žaliavų asortimentų, braižybos, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, pagrindinių elektros įrenginių, relinės apsaugos ir automatikos, eksploatacijos ir remonto, ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos ir kt. Praktinis mokymas vyksta centro dirbtuvėse, elektrinėse, elektros pastotėse, elektros energiją tiekiančiose įmonėse bei kitose įmonėse turinčiose elektros ūkį. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių priežiūros bei remonto, elektrinių matavimų, bendrosios šaltkalvystės ir kt. gebėjimai.

Elektros įrenginių elektromechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam mokymo programą, pasiekusiam numatytus mokymo tikslus ir įsivertinusiam įgytas kompetencijas (Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai – Elektros įrenginių elektromechanikas, LTKS IV, Profesinio mokymo diplomas, 4101, Profesinio mokymo diplomas, 4102).

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.