Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – vidurinis.

Mokymosi trukmė – baigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems – 1 metai.

Apskaitininkas kasininkas pildo pirminius apskaitos dokumentus, registruoja vykstančias įmonėje ūkines operacijas, tvarko turto, nuosavybės, įsipareigojimų apskaitos dokumentus, inventorizuoja prekes ir kitą turtą, tvarko piniginius dokumentus, dirba kasos aparatu. Tvarkydamas įmonės apskaitą vadovaujasi Lietuvos Respublikos norminiais aktais.

Mokymo programa skirta rengti apskaitininkus-kasininkus, gebančius tvarkyti buhalterinius dokumentus, savarankiškai atlikti kasininko darbą.

Būsimieji kasininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi buhalterinės apskaitos, kasos operacijų, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, deponentų įforminimo ir jų apskaitos tvarkymo, balansų sudarymo, audito pagrindų, profesinės etikos ir psichologijos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kt.

Praktinis mokymas vyksta įmonėse, įstaigose, bankuose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir kiti gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama apskaitininko-kasininko kvalifikacija.

Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.