Projekto Nr.
2021-1-LT01-KA220-VET-000034724
Projekto pavadinimas Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms
Programa
Erasmus+ programos KA220 bendradarbiavimo partnerystė profesiniame mokyme
 Projekto pradžia 2021-12-01
Projekto pabaiga 2023-11-30
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „eMundus“ (Lietuva)
Projekto partneriai Kėdainių profesinio rengimo centras (Lietuva)
S.A.F.E. projects (Nyderlandai)
Zinev Art Technologies (Bulgarija)
Asen Zlatarov profesinė gimnazija (Bulgarija)
Valgos apskrities profesinio mokymo centras (Estija)
Projekto asocijuoti partneriai Kauno technologijų mokymo centras (Lietuva)
Projekto tikslas
Didinti mokinių, baigusių profesinio mokymo programas, įsidarbinimo galimybes, pereiti prie tvaresnės ir žiedinės ekonomikos, informuoti tikslines grupes apie aplinkosaugos problemas bei teikti joms įgūdžių ir žinių, susijusių su šiomis temomis
Projekto uždaviniai  – Integruoti žiedinės ekonomikos mokymą ir tvarumą į profesinio mokymo mokyklų mokymo programas ir dėstomus dalykus.
– Sukurti glaudesnį ryšį tarp profesinio mokymo įstaigų ir įmonių, kurios taiko tvarią praktiką.
– Didinti profesinio mokymo mokyklų patrauklumą didinant profesinio mokymo centrų mokinių įsidarbinimo galimybes.
– Skatinti ekologiškos praktikos pritaikymą mokinių kasdieniame gyvenime.
– Remti ir skatinti perėjimą nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos.
 Projekto tikslinė grupė
Profesinio rengimo institucijų mokiniai ir mokytojai
Mokykla dalyvauja projekte vykdydama šias veiklas: – Įtraukė mokytojus ir jų klases į projektų rezultatų – trumpų interaktyvių pamokų bei praktinių veiklų testavimą ir pateikė grįžtamąjį ryšį projekto koordinatoriui.

– Dalyvavo mokytojų mokymuose apie darnaus vystymosi švietimą, žaliuosius įgūdžius ir žiedinę ekonomiką.

– Vertino metodinę medžiagą ir pateikė grįžtamąjį ryšį projekto koordinatoriui profesinio mokymo kokybės užtikrinimas.

– Viešina projekto idėjas ir rezultatus.

 

 Planuojami rezultatai