Projekto Nr.            2023-1-LT01-KA122-SCH-000138839
Projekto pavadinimas
XXI amžiaus mokymo metodai
 Programa
„Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais
Projekto pradžia
2023-09-01
Projekto pabaiga
2024-05-31
Projekto vykdytojas
Kauno technologijų mokymo centras
Projekto priimantys partneriai 
Projekto dalyviai                          24 mobilumai mokymosi tikslais (16 mokytojų ir 8 mokiniai)
Mobilumo vizitų trukmė 5 – 7 dienos
Projekto tikslai
– Tobulinti ugdymo procesą formuojančių darbuotojų profesines, skaitmeninių technologijų naudojimo, karjeros planavimo kompetencijas.

– Išnaudoti naujųjų technologijų potencialą, integruojant savo skaitmenines ir pedagogines technologijas. įgūdžius, įtraukiant mokinius į visapusišką mokymo ir mokymosi patirtį

Dotacija
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 30 515,00 Eur dotacija.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.