Projekto Nr. 2020-1-NL01-KA202-064636
Projekto pavadinimas Vertė ir ateitis
Programa Strateginės partnerystės profesinio mokymo sektoriaus projektas
Projekto pradžia 2020-09-01
Projekto pabaiga 2023-08-31
Projekto vykdytojas Friesland College (Nyderlandai)
Projekto priimantys partneriai
  • Kauno technologijų mokymo centras (Lietuva)
  •  Escola Pia de Mataró (Ispanija)
  • Edex – Educational Excellence Corporation Limited (Kipras)        
  • Fachhochschule Munster (Vokietija)
  • IDEC (Graikija)
Projekto tikslai – Supažindinti mokinius ir mokytojus su etišku verslu.
Projekto tikslinė grupė Visų specialybių profesijos mokytojai ir mokiniai
Planuojami rezultatai Projektu siekiama ugdyti jaunų žmonių įgūdžius ir mąstyseną, pagrįstą vertybėmis ir empatija, o ne vien pelnu. Projektas paskatins profesinio mokymo įstaigų mokinius aktyviai ieškoti savo verslios ateities tikslo ir atpažinti etiškus verslus, kuriuos įmonės demonstruoja aplink save.
Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 389 721,00 Eur dotacija, iš jų 42 526,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.