Projekto Nr.
2022-1-PT01-KA220-VET-000090202
Projekto pavadinimas Tvarumo sprendimų kūrimas naudojant daiktų internetą
Programa
„Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje
 Projekto pradžia 2022-12-31
Projekto pabaiga 2025-12-30
Projekto vykdytojas
University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) (Portugalija)
Projekto partneriai
Projekto tikslas
Sukurti daiktų interneto sistemą, naudojant LoRaWAN, mokyti jaunimą ir paruošti juos taip, kad atlieptų esamus daiktų interneto rinkos poreikius.
 Projekto tikslinė grupė
Elektronikos, mechatronikos, informatikos ar kitų susijusių dalykų profesinio rengimo ir mokymo mokytojai ir/arba instruktoriai, bei profesinio mokymo mokiniai.
 Planuojami rezultatai
Daiktų interneto mokymasis ir plėtra su LoRA rinkiniu

– 2 mokymo programos (po 6 dienas), kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 30 dalyvių;

– internetinė projekto paslaugų saugykla  –IoT@SustainabilityProjectHub

– tarptautinis bendradarbiavimo tinklas su profesinio rengimo ir mokymo studentais, profesinio rengimo ir mokymo mokytojais / instruktoriais, įmonėmis, universitetais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Dotacija
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 400 000,00 Eur, iš jų 36 990,00 Eur Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.