Projekto Nr. 2021-2-TR01-KA210-VET-000049402
Projekto pavadinimas Statybinių atliekų perdirbimas
Programa „Erasmus+“ mažos apimties projektai profesiniame rengime
Projekto pradžia 2022-05-01
Projekto pabaiga 2023-08-31
Projekto vykdytojas Kırıkkale University (Turkija)
Projekto priimantys partneriai
  • Kauno technologijų mokymo centras (Lietuva)
  • Váci Szakképzési Centrum Király Endre Technikum és Szakképző Iskola (Vengrija)
Projekto tikslai – mokyti statybos pramonėje dirbančius darbuotojus ir studentus, kurie ateityje dirbs statybų pramonėje, statybos ir griovimo atliekų panaudojimo srityje ir didinti jų informuotumą.
Projekto tikslinė grupė Statybos specialybės profesijos mokytojai ir mokiniai
Mobilumo vizitų trukmė 2 dienos
Planuojami rezultatai: Projekto veikla siekiama prisidėti prie 70 proc. atliekų perdirbimo tikslo, numatyto ES Atliekų pagrindų direktyvoje.

Išnagrinėjus Vengrijoje, Lietuvoje ir Turkijoje atliktus tyrimus, planuojama sukurti 28 valandų trukmės mokymo modulį apie pastatų griovimo atliekų perdirbimą.

Sukurtą mokymo modulį ketinama įtraukti į mokymo programą kaip pasirenkamąjį kursą atitinkamuose universitetų fakultetuose ir profesinėse bei techninėse vidurinėse mokyklose.

Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 60 000,00 EUR iš jų 12 620,00 EUR skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.