Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2022-2023 m. m. projektai
  4. Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Projekto Nr.
10-010-J-0001-J01-00018
Projekto pavadinimas Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Programa
Naujos kartos Lietuva
Projekto pradžia
2023-07-10
Projekto pabaiga
2024-03-29
Projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Projekto partneriai Kauno technologijų mokymo centras,

UAB „Saulės šeimos medicinos centras“,

UAB „Medicinos namai šeimai“

UAB „Euribija“

UAB „Svirla“

UAB „Vaivora Engineering“

Projekto tikslas
– Suteikti galimybę profesinio mokymo įstaigos mokiniams,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą pabaigti mokymus pameistrystės forma.
JP projekto veikla JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 18 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

7 mokiniai pagal Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programas P43091301/ T43091302 programas pameistrystės forma mokysis UAB „Saulės šeimos medicinos centras“. 1 ilgos trukmės pameistrystė, 6 trumpos trukmės pameistrystės;

3 mokiniai pagal Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą P43091301 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Medicinos namai šeimai“;

1 mokinys pagal Virėjo modulinę profesinio mokymo programą P21101308 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Euribija“.

3 mokiniai pagal Automatinių sistemų mechatroniko modulinę mokymo programą T43071404/ P43071402 ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Svirla“;

4 mokiniai pagal Automatinių sistemų mechatroniko modulinę mokymo programą T43071404/ P43071402, ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Vaivora Engineering“.

Projekto rezultatas Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka SVV įmonės statusą. Be to bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.
Finansavimas  Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 85.441,16 Eur.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.