Projekto Nr. 2020-1-DK01-KA202-075102
Projekto pavadinimas Įgūdžiai ir talentas
Programa Strateginės partnerystės profesinio mokymo sektoriaus projektas
Projekto pradžia 2020-09-01
Projekto pabaiga 2023-02-28
Projekto vykdytojas EUC Sjaelland (Danija)
Projekto priimantys partneriai
  • Kauno technologijų mokymo centras (Lietuva)
  • Fundacja krzyżowa (Lenkija)
Projekto tikslai – Susipažinti su profesinio meistriškumo konkursais šalyse partnerėse
Projekto tikslinė grupė Profesijos mokytojai, vadovai, administracijos darbuotojai
Planuojami rezultatai Pateikti pasiūlymai kokybiškam meistriškumo konkursų organizavimui
Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 31 800,00 Eur dotacija iš jų 9 675,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.