Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000072544
Projekto pavadinimas Gyvenk lokaliai, mąstyk ir veik globaliai
Programa „Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais
Projekto pradžia 2022-06-01
Projekto pabaiga 2023-02-28
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Projekto dalyviai 2 mobilumai mokymosi tikslais (Ispanijoje)
Mobilumo vizitų trukmė 6 dienos
Mobilumų tikslai: Susipažinti su globalaus švietimo principais, strategijomis, būdais ir jų taikymu ugdymo(si) procese, siekiant ugdyti mokinių aktyvų ir skaitmeninį pilietiškumą, sąmoningumą.

– Ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, skatinant mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą.

Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 4  014,00 Eur dotacija. 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.