Projekto Nr. 621456-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Projekto pavadinimas Giggin Politika
Programa „Erasmus+“ parama politikos formavimui ir bendradarbiavimui
Projekto pradžia 2020-12-01
Projekto pabaiga 2023-11-30
Projekto vykdytojas Friesland College (Nyderlandai)
Projekto priimantys partneriai
  • Kauno technologijų mokymo centras (Lietuva)
  • Learning Hub Friesland (Nyderlandai)
  • Friesport (Nyderlandai)
  • Leeuwardeno savivaldybė ((Nyderlandai)
  • Meat county council (Airija)
  • Dundalk Technical University (Airija)
  • Newry and Mourne kooperatyvas (Airija)
  • Barselonos pramonės, prekybos ir amatų rūmai (Ispanija)
  • EDUCEM II (Ispanija)
Projekto tikslai – skatinti įtraukųjį švietimą ir propaguoti bendrąsias vertybes;

– skatinti aplinką, kurioje jaunimas (įskaitant ir tuos, kurie susiduria su sunkumais) būtų įtrauktas į būsimų regionų strategijų kūrimą; 

– skatinti jaunimo (įskaitant tuos, kurie susiduria su sunkumais) švietimą, sujungiant jaunimą su švietimo ir darbo lyderiais ir sprendimų priėmėjais, taip sukuriant tiltą tarp kartų ir socialinių bei ekonominių aplinkų.

Projekto tikslinė grupė Visų specialybių profesijos mokytojai ir mokiniai
Planuojami rezultatai: Naujoviškų metodų ir praktikos sukūrimas ir įgyvendinimas. Novatoriško metodo „Jaunimas lyderiauja“ konkrečiame gig ekonomikos kontekste, patvirtinimas.

Sektinų pavyzdžių jaunimui (įskaitant tuos, kurie susiduria su sunkumais) pateikimas.

Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 489 964,00 Eur iš jų 42 526,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.