Projekto Nr.
10-023-T-0015
Projekto pavadinimas Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas
Programa
Naujos kartos Lietuva
Projekto pradžia
2021-09-01
Projekto pabaiga 2023-09-30
Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto partneriai Kauno technologijų mokymo centras

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Projekto tikslas
– Sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Kauno technologijų mokymo centre.
Projekto rezultatas 11 gimnazijos mokinių turės galimybę mokytis pagal „Mechaninių įrenginių montavimas ir derinimas“ arba „Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas“ modulius.
Finansavimas
Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 4 954,98 Eur.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.