Projekto Nr.
2023-1-LT01-KA121-VET-000135663
Programa
„Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais
Projekto pradžia 2023-06-01
Projekto pabaiga
2024-08-31
Projekto vykdytojas
Kauno technologijų mokymo centras
Projekto priimantys partneriai
Erasmus plano tikslai. Tobulinti ugdymo procesą formuojančių darbuotojų profesines, karjeros planavimo, konsultavimo, skaitmeninių technologijų naudojimo ir užsienio kalbos kompetencijas

– Ugdyti besimokančiųjų su konkrečiu darbu susijusius įgūdžius, kurių reikia dabartinėje ir būsimoje Europos darbo rinkoje.

– Sukurti tvarią aplinkai, tarptautiškumu grįstą mokymo(-si) erdvę, prieinamą kiekvienam, siekiančiam įgyti profesinio mokymo programos diplomą

Projekto dalyviai Mokiniai:

3  – dalyvavimas profesinio meistriškumo varžybose;

52 – trumpalaikiai profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumai:

– Automobilių elektros įrengimų remontininkai

– Automobilių kėbulo remontininkai

– Automobilių mechanikai

– Apdailininkai

– Dažytojo – tinkuotojo padėjėjai

– Mūrininkai – betonuotojai

– Plytelių klojėjai – tinkuotojo padėjėjai

– Kompiuterinės įrangos derintojai

– Ekspeditoriai

– Sandėliavimo darbų organizatoriai

– Sandėlio operatoriai

– Santechnikai

– Suvirintojai

– Staliai / baldžiai

– Virėjai

– Žemės ūkio verslo darbuotojai

– Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojai

Darbuotojai

24 darbo stebėjimo mobilumai:

– Ekspeditoriaus programos

– Kompiuterinės įrangos derintojo programos

– Sandėlio operatoriaus programos

– Santechniko programos

– Staliaus / baldžiaus programos

– Suvirintojo programos

– Kelininko programos

4 Mokymo (dėstymo) veiklos:

– transporto skyriaus darbuotojai

– Verslo ir paslaugų skyriaus darbuotojai

– Energetikos skyriaus darbuotojai

4 Kursai ir mokymasis:

– 2 verslo ir paslaugų skyriaus darbuotojai

– 2 transporto skyriaus darbuotojai

Mobilumo vizitų trukmė Mokinių:

Dalyvavimas profesinio meistriškumo varžybose – 3 darbo dienos.

Trumpalaikis profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumas – 20 darbo dienų,

Darbuotojų:

Darbo stebėjimas – 3 darbo dienos.

Mokymo (dėstymo) veiklos – 3-5 darbo dienos.

Kursai ir mokymasis – 5-7 darbo dienos.

Dotacija
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 251 816,00 Eur dotacija.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

” width=”20″ height=”20″>