Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Kauno technologijų mokymo centre

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2022-2023 m. m. projektai
  4. Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Kauno technologijų mokymo centre

Projekto Nr.
10-024-P-0008
Projekto pavadinimas Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Kauno technologijų mokymo centre
Programa
Naujos kartos Lietuva
Projekto pradžia
2020-09-01
Projekto pabaiga
2023-09-30
Projekto vykdytojas
Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto partneriai Kauno technologijų mokymo centras
Projekto tikslas
– Sudaryti galimybes Kauno technologijų mokymo centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.
Projekto rezultatas Eksperimentinė profesinio mokymo programoje mokysis 26 mokiniai.
Finansavimas
Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 12 063,34 Eur.