Projekto Nr.
101102844
Projekto pavadinimas Auto-Cove 2.0
Programa  ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE
Projekto pradžia 2023-06-15
 Projekto pabaiga
2027-06-14
Projekto vykdytojas
Omnia, Suomija
Projekto dalyviai
 • Kauno technologijų mokymo centras, Lietuva
 • Kauno technikos kolegija, Lietuva
 • Ventspils Tehnikums, Latvija
 • Tartu Rakenduslik Kolledž, Estija
 • Estonian Life Sciences University of Applied Sciences, Estija
 • Jakob Preh Schule, Vokietija
 • THWS, Vokietija
 • Koning Willem I College, Nyderlandai
 • SEPR, Prancūzija
Projekto tikslai:
 1.  Parengti besimokančiųjų transporto priemonių srityje įgūdžių poreikio analizę.
 2. Parengti modernius tarptautinius studijų modulius, skirtus viduriniam ir aukštesniajam mokymui transporto priemonių srityje.
 3. Tobulinti transporto priemonių srities mokytojų ir įmonių atstovų žinias apie netaršias technologijas naudojančias transporto priemones, jų technines specifikacijas ir saugos sistemas.
 4. Įtraukti kaip asocijuotus partnerius įvairių šalių profesinio mokymo politikos formuotojus ir mokymo programas rengiančias institucijas, kad projekto rezultatai taptų transporto priemonių srities mokymo programos dalimi kaip iš dalies privalomi ir iš dalies pasirenkamieji studijų moduliai.
 5. Parengti ir paskelbti projekto rezultatus tarptautinėje Electude mokymosi platformoje.
 6. Plėsti įstaigų tarptautiškumą, didinant darbuotojų ir besimokančiųjų mobilumų skaičių.
Dotacija
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 3 99 016,00 Eur iš jų 252 874,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.