Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2020-2021 m.m. projektai
  4. Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre
Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0006
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre
Projekto pradžia 2020-11-04
Projekto pabaiga 2023-04-03
Projekto vykdytojas Marijampolės profesinio rengimo centras
Projekto partneriai Kauno technikos profesinio mokymo centras

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Projekto tikslas priartinti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių, tobulinant ir/arba įgyjant praktinius įgūdžius sektoriniame Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto praktinio mokymo centre. Projektas suteiks galimybę 5 profesinio mokymo įstaigų Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, kelininko, automobilių mechaniko specialybės mokiniams per 18 mėnesių įgyti praktinių įgūdžių ar juos patobulinti, atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę.
Projekto bendras biudžetas  80.541,50 eurų.
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.