Projekto Nr. 2020-1-DE03-KA229-077534_2
Projekto pavadinimas Europos CNC tinklas – Traukinys Europai – Skaitmeninė Revoliucija 4.0
Programa „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystė
Projekto pradžia 2020-12-01
Projekto pabaiga 2022-12-31
Projekto vykdytojas Berufsbildene Schule Technik-Geverbe-Hauswirtschaft-Socialwesen Bad Kreuznach – Vokietija
Projekto partneriai
Projekto tikslai – Projektas „Europos CNC tinklas – Traukinys Europai – Skaitmeninė Revoliucija 4.0“ yra ankstesnio projekto „Traukinys Europai“ tąsa, kur mokyklos partnerės pagamino traukinio vagonus, atspindinčius savo šalims būdingus bruožus.

– Šio projekto pagrindinis tikslas yra skaitmenizuoti tuos vagonus, panaudojant moderniąsias micro kontrolės technologijas, įtraukiant „Pramonė 4.0“ poreikius.

– Kitas projekto tikslas – sukurti patrauklią tvarios aplinkos mokymo priemonę su mokymo(si) medžiaga tolimesniems mokymo poreikiams

Planuojamos veiklos ir rezultatai Mokinių, padedant mokytojams, įtraukimas į projekto veiklas, motyvuos mokinius kurti, formuoti ir vystyti daugybę pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų;

Mokiniai turės galimybę ir susidurs su iššūkiais dirbti ir bendradarbiauti atliekant technines užduotis tarptautinėje erdvėje;

Ypatingai svarbus projekto veiklose yra „bendraamžis-bendraamžis“ požiūris, kur mokiniai, bendraudami ir spręsdami iškilusias, gaus naudos aptardami rezultatus ir vertybes.

Per du projekto veiklos metus planuojami šeši projektiniai susitikimai. Didžiausias dėmesys bus skiriamas projekto darbo progresui. Mokyklos partnerės atliks įvairias užduotis skirtingose darbo srityse ir grupėse. Laikas tarp susitikimų bus panaudotas suplanuotų veiklų įgyvendinimui. Studentai bendraus tarpusavyje aptardami savo pasiūlymus ir idėjas internetinių platformų pagalba. Projekto darbo kalba yra Anglų, todėl projekto metu tiek studentai, tie mokytojai tobulins savo bendravimo kompetencijas.

Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 197 500,00 Eur iš jų 31 689,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.
Europos Komisijos parama šios straipsnio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame straipsnyje.