Projektas „Mokinių įtraukties ir įsidarbinimo skatinimas, kuriant elektromobilių technologijų mokymo priemones“

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2019-2020 m.m. projektai
  4. Projektas „Mokinių įtraukties ir įsidarbinimo skatinimas, kuriant elektromobilių technologijų mokymo priemones“

Projekto Nr. 2019-1-ES01-KA202-064075
Projekto pavadinimas Inclusion and employability through electric vehicles technology (Mokinių įtraukties ir įsidarbinimo skatinimas, kuriant elektromobilių technologijų mokymo priemones)
Programa „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais projektas
Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2022-07-31
Projekto vykdytojas APAGA (Asociación de profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia), Ispanija
Projekto dalyviai
Projekto tikslai
  1. Tvarių investicijų, švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų kokybės ir efektyvumo didinimas.
  2. Atviro švietimo ir novatoriškos praktikos skaitmeninėje eroje skatinimas.
  3. Socialinės įtraukties skatinimas.
  4. Tobulinti naujas technologijas ir skaitmeninius gebėjimus.
Planuojami rezultatai
  1. Sukurti 14 skaitmeninių modulių elektra varomų transporto priemonių technologijų tema.
  2. Sukurti mokymosi kursą SPOC sistemoje, susijusį su elektra varomų transporto priemonių technologijomis.
Dotacija Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga.