Projekto Nr. 2019-1-UK01-KA229-061540_3
Projekto pavadinimas Promoting active citizenship through volunteering (Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą)
Programa „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerystė
Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2022-08-31
Projekto vykdytojas Bury Park Educational Institute, Jungtinė Karalystė
Projekto dalyviai
Projekto tikslai
  1. Sudaryti palankesnes sąlygas mokiniams dalyvauti pilietiniame ir socialiniame gyvenime.
  2. Skatinti įsidarbinimo galimybes, socialinius, mokymosi ir asmeninio tobulėjimo įgūdžius.
  3. Tobulinti kalbinius įgūdžius, verslumo mąstyseną, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.
  4. Stiprinti mokytojų profesinį tobulėjimą ir vadovavimo įgūdžius.
  5. Stiprinti mokyklos įvaizdį ir galimybes sudominti mokinius formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje bei įgyti patirties savanoriškoje veikloje.
Mainų vizitai
Turkija, 2020 m. balandžio mėn.
Lenkija, 2020 m. rugsėjo mėn.
Jungtinė Karalystė, 2020 m. gruodžio mėn.
Lietuva, 2021 m. kovo mėn.
Dotacija Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 29.292,00 EUR (Dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du Eur).