Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. 2018-2019 m.m. projektai
 4. Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“

Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001
Projekto pavadinimas Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“
Projekto pradžia 2018-05-31
Projekto pabaiga 2023-05-31
Projekto vykdytojas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto uždaviniai
 • plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos;
 • plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą;
 • plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą;
 • vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną.
Projekto tikslinė grupė akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.
Projekto partneriai Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Įgyvendinančioji institucija viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslas tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
Projekto rezultatas
 • sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui;
 • sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis;
 • sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją;
 • sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės.
Finansavimas Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 4.511.695,12 Eur (Keturi milijonai penki šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt penki Eur, 12 ct).