Projektas „Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra“

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2017-2018 m.m. projektai
  4. Projektas „Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra“

Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0001
Projekto pavadinimas Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra
Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“
Projekto pradžia 2018-07-03
Projekto pabaiga 2023-08-31
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Įgyvendinančioji institucija viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslas – suteikti kokybišką praktinio profesinio mokymosi paslaugą Kauno technikos profesinio mokymo centro variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centre.
Projekto rezultatas – atnaujintas Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centras.

– tiesioginę naudą iš įgyvendinamo investicinio projekto gaus Kauno technikos profesinio mokymo centro moksleiviai. 2017 m. spalio mėnesio duomenimis profesinio mokymo centre mokėsi 1566 moksleiviai.

Projekto santrauka Pagrindinė problema, kuriai spręsti įgyvendinamas projektas yra ta, kad negalima teikti pakankamos apimties praktinio mokymo paslaugų logisto ekspeditoriaus, automobilių mechaniko, orlaivių remontininko, suvirintojo, automobilių elektromechaniko ir automobilių kėbulų remontininko profesijų moksleiviams Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro patalpų, esančių Taikos pr. 127, Kaunas, rekonstrukcijos darbai ir patalpų, esančių Taikos pr. 127A, Kaunas, einamojo remonto darbai.

Bus įsigyta įranga būtina mokymo veikloms teikti: hibridinių variklinių transporto priemonių remonto mokymo įranga; orlaivių remontininko programai vykdyti reikalinga įranga; kompiuterinė įranga. Taip pat bus atnaujinta ventiliacinė įranga suvirinimo praktinio mokymo dirbtuvėse.

Modernizavus Praktinio mokymo centro patalpas, atnaujinus suvirinimo dirbtuvių vėdinimo sistemą bei stalių dirbtuvių pastate įrengus modernią aplinką orlaivių remontininkų specialistų rengimui, taip pat įsigijus specialią praktiniam mokymui skirtą įrangą, bus sukurta tinkama ir moderni aplinka profesiniam mokymui. Projekto įgyvendinimas prisidės prie padidėjusio Kauno technikos profesinio mokymo centro veiklos efektyvumo. Išplėtota ir šiuolaikinius ugdymo poreikius atliepianti profesinio mokymo infrastruktūra sudarys sąlygas organizuoti kokybiškesnį, efektyvesnį (koncentruojantis į ugdymo kokybę, o ne ūkio dalies problemų sprendimą), geriau atitinkantį tikslinių grupių poreikius, ugdymą, pritaikytą šiuolaikinės darbo rinkos poreikiams.

Finansavimas Projektui skirtas finansavimas 5 063 326 Eur (penki milijonai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.