Projekto Nr. NPJR-2017/10192
Projekto pavadinimas Transmobility 2020
Programa Nordplus Junior 2017 (Mobilumas – tarptautiniai tinklai)
Projekto pradžia 2017-08-01
Projekto pabaiga 2020-12-31
Projekto vykdytojas South Savo Vocational College (Suomija)
Projekto partneriai
 • Kauno technikos profesinio mokymo centras
 • Syddansk Erhvervskole (Danija)
 • Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomheter innen Transport- og Logistikkfag I Norge (Norvegija)
 • Viljandi Vocational Training Centre (Estija)
 • Björknäsgymnasiet (Švedija)
 • Įmonės – 1 iš Estijos, 2 iš Danijos ir 3 iš Suomijos
Projekto tikslas skatinti mokyklų ir darbo rinkos bendradarbiavimą:

 • Aktyviai įtraukti vietines įmones į tarptautinę studentų ir praktikantų mainų veiklą, kad įmonėms būtų pristatoma tarptautinė veikla: ko studentai / praktikantai mokosi dalyvaudami mainų programoje ir kaip įmonės gali priimti studentus iš užsienio.
 • Organizuoti tarptautinį mokymo modulį kiekvienoje programoje dalyvaujančioje šalyje – įtraukti studentus į šiuos moduliuos (kartu su lydinčiais mokytojais).
 • Įtraukti vietos bendroves į šių modulių planavimą ir įgyvendinimą: mokymai bus vykdomi bendrovės patalpose ir naudojant bendrovės įrangą (lengviau „parduoti“ mokymo modulius praktikantams):
  • rasti tinkamas bendroves, kurios galėtų priimti studentus iš užsienio;
  • rasti sprendimus motyvuoti bendroves, kad šios leistų savo praktikantams dalyvauti modulyje užsienyje;
  • lyginti skirtingas sistemas, naudojamas organizuojant mokymų logistiką, dalintis gerosiomis praktikomis tarp Skandinavijos ir Baltijos šalių.
Moduliai Danijos karalystė: krautuvo valdymas, klientų aptarnavimas, darbo aplinka ir sauga

Norvegijos karalystė: robotų technika, IT ir aukštosios technologijos sandėlių automatizavime

Suomijos respublika: krovinių saugumas, eismo saugumas žiemos metu (mokymas simuliatoriaus pagalba, sniego grandinių naudojimas ir kt.)

Estijos respublika: Techninė priežiūra

Švedijos karalystė: temperatūrinio režimo ir pavojingų krovinių (ADR) transportavimas, saugumas keliuose

Lietuvos respublika: krovinio paruošimas pristatymui

Projekto rezultatai Kiekvienais mokslo metais po 4-5 logisto – ekspeditoriaus specialybės mokinius dalyvaus profesinėje praktikoje įmonėse
Paramos dydis 13 165,00 EUR (Trylika tūkstančių šimtai šešiasdešimt penki eurai)
Paramą teikia Veikla finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią administruoja Švedijos nacionalinė agentūra, Lietuvoje – Švietimo mainų paramos fondas.

Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Švedijos nacionalinės agentūros ar jos institucijų požiūrį.

Projekto vykdymas