Projektas „Tarptautinis mobilumas – pažangos ir inovacijų galimybė profesiniam meistriškumui“

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. 2017-2018 m.m. projektai
 4. Projektas „Tarptautinis mobilumas – pažangos ir inovacijų galimybė profesiniam meistriškumui“

Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA102-034993
Projekto pavadinimas Tarptautinis mobilumas – pažangos ir inovacijų galimybė profesiniam meistriškumui
Programa „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo
Projekto pradžia 2017-07-01
Projekto pabaiga 2018-06-30
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto priimantys partneriai
 • Savon koulutuskuntayhtymä – Suomija,
 • Rakvere Ametikool – Estija,
 • Jelgavas Technical school – Latvija,
 • Lycee des métiers Roger Claustres – Prancūzija,
 • ROC ID College – Nyderlandų Karalystė,
 • Cesu Profesionala vidusskola – Latvija,
 • Stichting BVE Oost-Gelderland – Nyderlandų Karalystė;
 • Aizkraukles Profesionala vidusskola – Latvija
Projekto apimtys 6 specialybės

 • automobilių mechaniko;
 • automobilių elektromechaniko;
 • orlaivių remontininko;
 • staliaus;
 • logisto – ekspeditoriaus;
 • kompiuterinės įrangos derintojo.
Mobilumo vizitų trukmė mokinių – 4 savaitės,
mokytojų – 5-7 dienos
Projekto dalyviai 1 tikslinė grupė: mokiniai.
2 tikslinė grupė: profesijos mokytojai.Mokinių mobilumo vizitai:Savon koulutuskuntayhtymä (Suomija):

 • 2 automobilių mechaniko ir/ar automobilių elektromechniko specialybės mokiniai.

Rakvere Ametikool – Estija:

 • 2 automobilių mechaniko ir/ar automobilių elektromechniko specialybės mokiniai;
 • 2 logisto – ekspeditoriaus specialybės mokiniai.

Cesu Profesionala vidusskola (Latvija):

 • 4 staliaus specialybės mokiniai.

JelgavasTechnical school (Latvija):

 • 2 kompiuterinės įrangos derintojo specialybės mokiniai.

Aizkraukles Profesionala vidusskola – Latvija:

 • 3 automobilių mechaniko ir/ar automobilių elektromechniko specialybės mokiniai.

Lycee des métiers Roger Claustres – Prancūzija:

 • 2 orlaivių remontininko specialybės mokiniai.

ROC ID College – Nyderlandų Karalystė:

 • 2 automobilių mechaniko ir/ar automobilių elektromechniko specialybės mokiniai.

Stichting BVE Oost-Gelderland – Nyderlandų Karalystė:

 • 2 automobilių mechaniko ir/ar automobilių elektromechniko specialybės mokiniai.

Mokytojų mobilumo vizitai:

Lycee des métiers Roger Claustres – Prancūzija:

 • 2 orlaivių remontininko specialybės mokytojai.

JelgavasTechnical school (Latvija):

 • 2 staliaus (statybininko) specialybių profesijos mokytojai;
 • 2 kompiuterinės įrangos derintojo specialybės profesijos mokytojai.

Savon koulutuskuntayhtymä (Suomija):

 • 2 kompiuterinės įrangos derintojo specialybės profesijos mokytojai;
 • 1 automobilių mechaniko, automobilių elektromechniko ar automobilių kėbulo remontininko specialybės mokytojas.
Projekto tikslas skatinti mokinius ir mokytojus tobulinti profesinį meistriškumą pažangiose ir inovatyviose užsienio mokymo įstaigose bei įmonėse, sudarant sąlygas jų technologinių, bendrųjų, socialinių, komunikacinių, finansinio raštingumo ir verslumo kompetencijų didinimui, siekiant lengvesnio patekimo į darbo rinką, palankesnių adaptavimosi sąlygų pradėjus darbinę karjerą ar išsilaikymo konkurencinėje darbo rinkoje.
Projekto uždaviniai
 1. Suteikti galimybes, ypatingai turintiems mažiau galimybių, 11 automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko, 3 orlaivių remontininko, 4 staliaus, 2 logisto – ekspeditoriaus, 2 kompiuterinės įrangos derintojo specialybės mokiniams ugdyti bendrąsias, tarpkultūrines, profesines kompetencijas, užtikrinant mokinio turinio dermę su kurso, kuriame mokinys mokosi turiniu, bei pripažįstant ir perkeliant jų pasiektus mokymosi rezultatus į e-dienyną arba praktinio mokymo dienyną.
 2. Suteikti galimybes 2 orlaivių remontininko, 4 kompiuterinės įrangos derintojo (informacinių technologijų), 2 staliaus (statybininko), 1 automobilių mechaniko, automobilių elektromechaniko ar automobilių kėbulo remontininko specialybių profesijų mokytojams įgyti naujų ar išplėsti turimas technologines kompetencijas, pripažįstant jų pasiektus mokymosi rezultatus (kvalifikacijos kėlimo turinį, susietą su mokyklos strateginio vystymo siekiais), kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 3. Suteikti galimybes visiems projekto dalyviams ugdyti bendrąsias (pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo, veržlumo, atsakingumo, veiklumo ir kūrybingumo), kompiuterinio ir finansinio raštingumo, verslumo, tarpkultūrines, užsienio kalbos komunikacines kompetencijas.
 4. Suteikti galimybes profesijos mokytojams įgyti kompetencijų, padedančių tenkinti mokinių, kilusių iš socialiai remtinų šeimų, poreikius, mokant pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų vaikus, steigiant tarpkultūrines klases, ugdant ugdytinių ir ugdytojų toleranciją tarpkultūrinėje klasėje.
 5. Išlaikyti produktyvius, pažangą ir inovacijas skatinančius ryšius tarptautiniame partnerių tinkle „Automobility“, bei padėti pamatus įsiliejimui į kitų tarptautinių partnerių tinklų veiklą, siekiant didinti Kauno TPMC žinomumą užsienyje.
Dotacija Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 57 9220,00 Eur (Penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du Eur)

Projekto rezultatai