Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas

  1. Pradžia
  2. Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas
Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA202-078104
Projekto pavadinimas Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas
Programa „Erasmus+“ KA2 programa bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais
Projekto pradžia 2020-11-01
Projekto pabaiga 2022-10-31
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Projekto partneriai ·  European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) – Belgija;

·  Societe d’enseignement professionnel du Rhone – Prancūzija;

·  C.M SKOULDI & SIA E.E. – Graikija;

·  Magyar Digitális Oktatásért Egyesület – Vengrija;

·  Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale– Italija;

·  Uniser soc. Coop. Onlus – Italija;

·  ENSINUS – Estudos Técnicos e Profissionais SA – Portugalija;

·  Centro San Viator – Ispanija.

Projekto tikslai Keistis patirtimi, kuri paremta trimis profesinio mokymo dimensijomis: verslumo ugdymu; socialine įtrauktimi; technologijomis pagrįstu mokymu.

Sudaryti daugiau galimybių profesinio mokymo organizacijoms keistis patirtimi ir diskutuoti apie naujoves; tobulinti profesinio mokymo darbuotojų kompetencijas, inovatyvių mokymo metodų srityje, ir praplėsti žinias apie profesinio mokymo tris esmines dimensijas.

Projekto tikslinė grupė Profesijos mokytojai, vadovai, administracijos darbuotojai ir judumo ekspertai.
Planuojami rezultatai Parengtas, išbandytas ir pritaikytas tarptautinės konferencijos modelis, pagal kurį Europos profesinio mokymo mokyklos galėtų susitikę pasikeisti patirtimi ir dirbti ties inovacijomis profesiniame mokyme kiekvienais metais.

Profesinio mokymo specialistų kompetencijų tobulinimas įvairiomis temomis, tokiomis kaip verslumo ugdymas, socialinė įtrauktis ir technologijos pagrįstas mokymas.

Dotacija Projekto finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 145.565,00 Eur.