Mokykla – visiems

  1. Pradžia
  2. Mokykla – visiems
Projekto Nr. 2021-2-LT01-KA122-SCH-000041850
Projekto pavadinimas Mokykla – visiems
Programa „Erasmus+“ 1 pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais
Projekto pradžia 2022-01-01
Projekto pabaiga 2022-12-31
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto dalyviai • 4 mobilumai mokymosi tikslais (2 – Islandijoje, 2 – Prancūzijoje);

• 6 darbo stebėjimo mobilumai – (2 – Prancūzijoje, 4 – Ispanijoje).

 

Mobilumo vizitų trukmė 7-14 dienų.
Mobilumų tikslai: – įgyti žinių apie įtraukųjį ugdymą, jo įgyvendinimą, apie    specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, jų atpažinimą ir kokybišką jų atliepimą ugdymo įstaigoje;

– sukurti kokybiško įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategiją;

– skatinti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas;

– kurti ir palaikyti įtraukiojo ugdymo aplinką, siekti kokybiško įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo įstaigoje.

Dotacija Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 21.068,00 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt aštuoni Eur)