Mokinių testavimas

  1. Pradžia
  2. Mokinių testavimas

METODAS – savikontrolės, mokinys testą atlieka pats stebint atsakingiems asmenims.
LAIKAS – kiekvieną pirmadienį, pagal patvirtintą grafiką.
TESTUOJAMI ASMENYS – nevakcinuoti, nesirgę, neturintys antikūnų vidurinio ir pirminio profesinio mokymo mokiniai pateikę rašytinį sutikimą testuotis.