Kauno TPMC taryba

  1. Pradžia
  2. Kauno TPMC taryba

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-270 „Dėl Kauno technikos profesinio mokymo centro tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Kauno technikos profesinio mokymo centro taryba:

– Emilis Aleksandravičius, Kauno technikos profesinio mokymo centro mokinys;

– Raimundas Beinortas, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius;

– Odeta Brigaitytė, laikinai einanti Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto mokslo prodekano pareigas;

– Edvinas Dubinskas, UAB „Baltec CNC Technologies“ vyr. technologas;

– Neringa Kranauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;

– Aušra Misonė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė;

– Jūratė Pozniakovienė, AB „Kauno tiltai“ personalo direktorė;

– Audrius Stankevičius, Kauno technikos profesinio mokymo centro sektorinio praktinio mokymo centro vadovas;

– Jurgita Urbė, Kauno technikos profesinio mokymo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė.