Inovatyviųjų biologijos mokymo priemonių kabinetas

  1. Pradžia
  2. Inovatyviųjų biologijos mokymo priemonių kabinetas

Inovatyvios mokomosios įrangos bei eksperimentų rinkinius turintis biologijos kabinetas suteikia galimybę vaizdžiai pademonstruoti  procesus, pavaizduoti vadovėliuose aiškinamą medžiagą ir taip sudominti mokinius. Šioje erdvėje suteikiama galimybė tarpdalykinei gamtos mokslų integracijai bei mokinių gamtamokslinio raštingumo stiprinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui.

Informacija ruošiama…