Etnokultūrinis kampelis

  1. Pradžia
  2. Etnokultūrinis kampelis

Etnokultūrinio kampelio edukacinėje erdvėje sukaupta eksponatų kolekcija naudojama papildant lietuvių kalbos ir literatūros (etnokultūros programos integracija) programos turinį. Darbo įrankiai bei seni ir reti spaudiniai mokiniams vaizdžiai iliustruoja etnokultūrinį paveldą. 2020 m. II-III ketvirtyje numatyta etnokultūrinio kampelio plėtra. Lauko erdvėje (V. Krėvės pr. 114) mokinių įrengtas namelis, kuriame, planuojama, greitu metu įsikurs šis etnokultūrinis kampelis.

Etnokultūrinis kampelis – muziejus – metodinė medžiaga, tarsi vaizdinė priemonė, padedanti mokytojui įdomiau dėstyti literatūros kursą mokykloje.

Jame esantys eksponatai padalinti į dvi dalis. Muziejaus pagrindas- senos vertingos knygos, kurios kaip vaizdinė priemonė gali būti įdomiai panaudotos literatūros pamokose. Visos šios knygos tinka literatūros pamokoms apie mūsų tautos senuosius raštus. Muziejuje yra knygų, kurios išleistos XIX amžiuje .Per literatūros pamokas, kalbant apie tamsųjį lietuvių raštijos laikotarpį – spaudos draudimo metus, įdomūs eksponatai – knygos, kurios buvo išleistos prieš pat spaudos draudimą arba iš karto atgavus lietuvišką spaudą.

Kita muziejaus dalis tarsi įrėmina pirmąją. Tai įvairūs etnografiniai daiktai, bylojantys apie mūsų senolių buitį. Dažnai per tautosakos pamokas, analizuodami pasakas, dainas, smulkiąją tautosaką, mokiniai atranda jiems nežinomų senovinių žodžių. Mokytojui lengviau paaiškint tokių žodžių reikšmę demonstruojant kai kuriuos senolių buities reikmenis.

Pavyzdžiui, žibalinės lempos, senovinės laidynės, šukos linams šukuoti ir kt. Juk mokinys, niekada jų nematęs, neįsivaizduos tokių, kokie jie iš tikrųjų yra.

Šis nedidelis etnokultūrinis kampelis, kaip nauja metodinė medžiaga, manome, naudingas ne tik lietuvių literatūros pamokų paįvairinimui, bet ir vienas iš kelių, vedančių jaunąją kartą į tikrąjį literatūros supratimą, į literatūros pamilimą ir mokėjimą gėrėtis. Vaizdinės priemonės, esančios  ir, tikimės, dar būsiančios muziejuje padės sudominti mokinius kūriniui ar autoriui, suvokti aptariamus reiškinius, skatins svarstyti, daryti išvadas, plėsti žinias.

Loretė Sarapinienė
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė