SANTECHNIKO, ŠILDYMO VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO MOKINIŲ DĖMESIUI!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. SANTECHNIKO, ŠILDYMO VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto 

Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas

praktikai Latvijoje, Ventspilyje. 

Vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (santechniko, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo modulinių profesinio mokymo programų mokinių) sąrašas:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
Laurynas Ščiukas Latvija
Rapolas Kepežinskas Latvija

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkė Dovilė Rudokaitė