Pameistrystė SVV įmonėse

 

Profesinis mokymas Lietuvoje gali būti organizuojamas mokykline arba pameistrystės forma. Jau keletą metų vis daugiau dėmesio yra skiriama pameistrystei ir šios mokymo formos vystymui. Pameistrystė prisideda prie teigiamo profesinio mokymo įvaizdžio kūrimo ir gerinimo, padeda jaunimui sklandžiai pereiti iš mokymo įstaigos į darbo rinką. Pameistriai, derindami profesinį mokymąsi su darbine veikla, įgyja darbo rinkai reikalingų praktinių žinių ir įgūdžių.

Siekiant atliepti darbo rinkos poreikius džiaugiamės, kad Europos socialinis fondas finansuos mūsų pateiktą Jungtinį projektą susijusį su pameistrystę „Pameistrystė – nauja galimybė man!” (toliau – JP projektas).
JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse.

JP projekte dalyvaus 19 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 19 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

  • 3 mokiniai pagal kelininko modulinę profesinio mokymo programą P32073211 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta keliai“ įmonėje;
  • 2 mokiniai pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą P43071402 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Vaivora Engineering“ įmonėje;
  • 1 mokinys pagal sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinę profesinio mokymo programą T43041702 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Vaivora Engineering“ įmonėje;
  • 2 mokiniai pagal santechniko modulinę profesinio mokymo programą M44073201 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Inti“ įmonėje;
  • 2 mokiniai pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą P32073213 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Inti“ įmonėje;
  • 1 mokinį pagal fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinę profesinio mokymo programą T32073206 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Inti“ įmonėje;
  • 1 mokinį pagal fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinę profesinio mokymo programą P32073214 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Inti“ įmonėje;
  • 4 mokiniai pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą P32073213 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Paveldo sprendimai LT“ įmonėje;
  • 1 mokinys pagal kompiuterinės įrangos derintojo modulinę profesinio mokymo programą M43061103 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „IP sistemos“ įmonėje;
  • 2 mokiniai pagal virėjo modulinę profesinio mokymo programą P21101308 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Euribija“ įmonėje.

Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka SVV įmonės statusą.
JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, t.y. atitinka ne mažiau kaip 3 iš PFSA 1.4.2 p. nurodytų kompetencijų sričių.

Pameistrystė sudaro sąlygas besimokančiajam profesinio mokymo įstaigoje įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas, tuo pačiu prisidedant prie įmonės pridėtinės vertės kūrimo. Pameistrystės tikslas – profesiniame mokyme dalyvaujant darbdaviui bei derinant darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, siekti spartesnės ekonominės ir socialinės įtraukties, didinti šalies ūkio ekonominius rezultatus, produktyvumą ir konkurencingumą.