Pameistrystė didelėse įmonėse

Būsimi specialistai gali dirbti pagal darbo sutartį ir kartu mokytis darbo vietoje. Pameistriai įgyja vertingų darbo įgūdžių profesinėje aplinkoje, o tai užtikrina didesnes galimybes įsidarbinti ateityje. Nauda gaunama pameistrystės metu:

 • Įgyta rinkoje paklausi kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį keisti.
 • Darbas baigus profesinį mokymą (baigusysis mokymą turi darbo sutartį).
 • Įgyti įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį šiuolaikiniams įmonių poreikiams.

Pameistryste sudaromos sąlygos žmogui įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas.

Siekiant atliepti darbo rinkos poreikius džiaugiamės, kad Europos socialinis fondas finansuos mūsų pateiktą Jungtinį projektą susijusį su pameistrystę „Pameistrystė – nauja galimybė man!” (toliau – JP projektas).
JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse.

JP projekte dalyvaus 46 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 46 pameistrystes (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):

 • 10 mokinių pagal elektros įrangos surinkėjo modulinę profesinio mokymo programą P32071301, T32071301 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 1 mokinys pagal informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinę profesinio mokymo programą P43061202 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 7 mokiniai pagal kelininko modulinę profesinio mokymo programą P32073211, T32073222 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 4 mokiniai pagal santechniko modulinę profesinio mokymo programą M44073201, T43073206 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 2 mokiniai pagal atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinę profesinio mokymo programą M44071302, T43071301 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 4 mokiniai pagal šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinę profesinio mokymo programą P32073220, T32073221 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 2 mokiniai pagal automobilių kėbulų remontininko modulinę profesinio mokymo programą T43071607 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą T43071503 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Autokausta“ įmonėje;
 • 7 mokiniai pagal aplinkotvarkininko modulinę profesinio mokymo programą P32073221, T32073224 trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Kauno švara“ įmonėje;
 • 8 mokiniai pagal kelininko modulinę profesinio mokymo programą P32073211, T32073222 programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Kauno švara“ įmonėje;

Pameistrystės bus įgyvendinamos didelėse įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka didelės įmonės statusą
JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, t.y. atitinka ne mažiau kaip 3 iš PFSA 1.4.2 p. nurodytų kompetencijų sričių.

Pameistrio mokymo procesą organizuoja ir įgyvendina darbdavys kartu su mokymo įstaiga.

Pagrindiniai darbdavio įsipareigojimai:

 • Suteikti darbo vietą pagal profesinio mokymo programą.
 • Vykdyti pameistrio praktinį mokymą darbo vietoje.
 • Paskirti profesijos meistrą, atsakingą už pameistrio moky­mą darbo vietoje.
 • Užtikrinti, kad darbo vietoje būtų profesinio mokymo pro­gramos reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės.
 • Užtikrinti saugias mokymo(si) sąlygas.