Santechniko, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Santechniko, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

SANTECHNIKO, ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MONTUOTOJO MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai – santechniko, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
  • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

Latvijoje, Ventspilis – 2024 m. balandžio 8 -26 dienomis – 2 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. kovo 20 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) metodininkei Evelinai Rudienei, 302 kab. (Energetikos skyrius).

Dalyvių atranka vyks 2024 m. kovo 21 d. 14 val. profesinio mokymo Energetikos skyriaus posėdžių 301 kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo Energetikos skyriaus vedėja
Dovilė Rudokaitė