Automobilių kėbulų remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Automobilių kėbulų remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokinių dėmesiui!

AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MOKINIŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka

 

 

Projekto dalyviai – automobilių kėbulų remontininko modulinės profesinio mokymo programos mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
  • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

Estijoje Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool – 2024 m. kovo 3  d. iki 2024 m. kovo 30 d.  2 dalyviai.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. vasario 15 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) anglų kalbos mokytojai metodininkei Kristinai Karosevičienei 110 k. (Transporto skyrius, V. Krėvės pr. 114 ).

Dalyvių atranka vyks 2024 m. vasario 27 d. 14 val. Mechanikos  skyriuje, 203 kabinete (orlaivių dirbtuvės, Taikos  pr. 127). Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208 kab., V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Kristina Karosevičienė