Nereali galimybė! Kviečiame mokytis 9–10 /11-12 klasių mokinius į profesinio mokymo modulius

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Nereali galimybė! Kviečiame mokytis 9–10 /11-12 klasių mokinius į profesinio mokymo modulius

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinius pasirinkti profesinio mokymo programų modulius ir taip derinti mokymąsi dviejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir Kauno technologijų mokymo centro.

Bendrojo lavinimo dalykus mokiniai ir toliau mokytųsi savo mokykloje, tačiau vietoje technologijų ar menų pamokų lankytų pasirinkto profesinio mokymo modulio pamokas Kauno technologijų mokymo centre. Mokiniai gali rinktis 5 arba 10 mokymosi kreditų apimties modulį vieneriems arba dvejiems mokslo metams.

PRIVALUMAI: 

Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulį, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti:

  • Mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama.
  • Mokinys, baigęs modulį, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.
  • Įgytos kompetencijos leidžia užsiimti atitinkama darbine veikla, o įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, jos yra įskaitomos, todėl mokiniui sutrumpėja mokymosi laikas.

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje Profesinis mokymas – LAMA BPO