MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

 1. Pradžia
 2. Skelbimai
 3. MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka

  

Projekto dalyviai – mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

 

2024 m. balandžio 8 – balandžio 12 d. BTP CFA Anžu, Prancūzija.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 4 dalyviai.

Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų sausio 30 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą Statybos skyriaus vedėjui Rūteniui Jančiui.

Dalyvių atranka vyks 2024 m. sausio 31 d. 15 val. Profesinio mokymo Statybos skyriaus profesijos mokytojų kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – R. Kalantos g. 80, Projektų vadybininko kabinete.

 

Profesinio mokymo Statybos skyriaus vedėjas
Rūtenis Jančius