Statybos modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Statybos modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projektų Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 / Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas praktikai Danijoje

 

Vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (statybos modulinių profesinio mokymo programų mokinių) sąrašas:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Gytis Kučiauskas Danija
2.        Faustas Narbutas Danija
3.        Benediktas Tarvydas Danija
4.        Rokas Monginas Danija
5.        Gediminas Petryla Danija
6.        Ričardas Brinkevičius Danija
7. Lukas Slučka Danija
8. Edvinas Babilauskas Danija

 

Liko rezerve:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Andrėjus Kurica Danija

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas
Rūtenis Jančius