MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiami programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto

„Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą“ dalyvių atrankos rezultatai

Vadovaujantis Mokinių atrankos aprašu ir Kauno TPMC direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (mokinių) sąrašas:

Eil. nr. Mokinio vardas, pavardė Grupė Šalis
1. Miglė Čipaitė KD21 Lenkija
2. Andrius Kriščiūnas AM21/1 Lenkija
3. Gabrielė Navickaitė AM21/2 Lenkija
4. Paulius Ulevičius AM21/1 Lenkija

 

Atrankos komisijos pirmininkė Jurgita Urbė