Priežiūros vizitas Suomijoje

erasmus_p_eu

Šių metų lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. Kauno technikos profesinio mokymo centro Transporto skyriaus profesijos mokytojai Romualdas Kerinas ir Valdas Džiaugys vyko į priežiūros vizitą Suomijos Kuopio miesto Savo Voacation College. Priežiūros vizito tikslas įvertinti profesinio mokymo praktikos Suomijoje dalyvių Juozo Gylio ir Deivido Karaliaus mokymosi, darbinės praktikos eigą, sudalyvauti mokinių pasiektų mokymosi rezultatų vertinime. Suomių mokykloje jie gilino modulio „Kuro sistemų diagnostika ir remontas“ profesines žinias ir praktinius įgūdžius.

Tik nuvykę į Kuopio, pirmiausia aplankėme juos svečių namuose, kur vienu kambariu jie dalinosi su mokiniais iš Estijos bei Smulkiojo verslo organizavimo skyriaus kompiuterinės įrangos paskutinio kurso mokiniais Luku Mickevičiumi ir Roku Kurčaku. Gyvenant šešiese teko pasispausti, nes kambarys nedidelis, tačiau mokiniai gyrėsi, kad dėl „vietos po saule“ kovoti nereikėjo ir visi išsiteko draugiškai. Svečių namuose mokiniai ruošėsi savarankiškai maistą, taip pat juose sudarytos puikios sąlygos poilsiui ir higienai.

Sekantį rytą nuvykome į mokyklą pakalbėti su profesijos mokytoju Antti Jarvenpaa, kuris vedė užsiėmimus pirmąją savaitę mūsų automobilių elektromechaniko specialybės mokiniams. Mokytojas pasidžiaugė mūsų mokyklos mokinių automobilių remonto ir anglų kalbos žiniomis.

Tuo pačiu aplankėme ir kompiuterinės įrangos derintojo specialybės mokinius, atliekančius profesinio mokymo praktiką Savo profesinio mokymo koledžo IT praktinio mokymo dirbtuvėse. Susitikom su mokiniais jų darbo vietose, pamatėme kaip jie sprendžia testus pasiektų mokymosi rezultatų įvertinimui. Profesijos mokytojas Marko Miettinen negailėjo gerų žodžių mokiniams, gyrė juos už operatyvumą ir technologinių dalykų išmanymą.

Po pietų nuvykome į servisus, kuriuose dirbo mūsų mokiniai. Pirmiausia aplankėme Toyota servisą. Serviso meistras liko patenkintas mūsų mokinio Deivido Karaliaus darbiniais įgūdžiais ir sakė, kad mielai priimtų jį į darbą. Toliau mes aplankėme Ford/Opel servisą. Servise dirbo mūsų mokinys Juozas Gylys ir mokiniai iš Estijos. Serviso meistras irgi gerai atsiliepė apie mūsų mokinį, nes jis savarankiškai galėjo atlikti kuro sistemos diagnostiką ir remontą.

Mokiniai džiaugėsi turėję galimybę laisvalaikiu slidinėti, važinėtis kartingais, aplankyti muziejų, kuriame yra natūralaus dydžio mamuto iškamša, kurios yra tik dvi Europoje, o mes džiaugėmės galėdami prisidėti prie mokinių geresnio parengimo darbo rinkai. Gerai, kad yra tokia „Erasmus+“ programa, kuri pilnai dotuoja mokinių profesinį praktinį mokymą užsienyje.

Mokinių profesinio mokymo praktika užsienyje ir profesijos mokytojų priežiūros vizitas finansuojamas „Erasmus+“ programos profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2016-1-LT01-KA116-022996 „Profesinės kompetencijos – sėkmės raktas darbo rinkoje“ lėšomis.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Profesijos mokytojai Valdas Džiaugys ir Romualdas Kerinas