Kauno technikos profesinio mokymo centras dalyvauja projekte „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“

  1. Pradžia
  2. Uncategorized @lt
  3. Kauno technikos profesinio mokymo centras dalyvauja projekte „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“

Kauno technikos profesinio mokymo centras dalyvauja projekte „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“

erasmus_p_eu

Kauno technikos profesinio mokymo centras nuo šių metų lapkričio 1 d. partnerio teisėmis dalyvauja 2 metų projekte „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“ (angl. „Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of innovation in SMEs“) pagal „Erasmus+“ KA2 programą – bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Projektas skirtas suteikti naujų žinių ir įgūdžių profesijos mokytojams, mokyklos bendruomenei, mažoms įmonėms sukurti naujų ekonominių, socialinių ir saviugdos realizacijos galimybių šiandieniniame pramonės pasaulyje. Ketvirtoji pramoninė revoliucija (pasaulyje žinoma kaip Industry 4.0) vadinama naujų, skaitmeninių technologijų realizavimu pramonėje.

Durango mieste, Biskao regione (Ispanija) lapkričio 24-25 dienomis vykusiame tarptautiniame projekto susitikime partneriai iš Italijos (Apro Formazione S.c.a.r.l.), Jungtinės Karalystės (Dundee and Angus College), Olandijos (Roc Da Vinci College) mokyklų bei projekto koordinatorė profesinių centrų asociacija Hetel (Heziketa Teknikoko Elkartea, Ispanija) dalijosi patirtimi bei lūkesčiais apie vykdomo projekto aktualumą, detalizavo veiklų bei atsakomybių pasiskirstymą ir laukiančius darbus. Visi projekto partneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas bei turimus resursus, atitinkančius įgyvendinamo projekto specifiką. Vykdant savo įsipareigojimus projekte kiekviena šalis deleguos 4 mokytojus dalyvauti 5 dienų mokymuose, kuriuos organizuos technologijų centras Fundacion Tekniker (Ispanija). Centro atstovas Jon Larreina pristatė būsimų mokymų turinį bei laukiamus rezultatus, kurie yra numatyti 2017 metų gegužės 8-12 dienomis Ispanijoje. Mokymuose dalyvavę mokytojai turės parengti savo vienos dienos mokymo programą kolegoms bei įmonių atstovams perduodant įgytas žinias ir įgūdžius. Be to, bendradarbiaudami su mažomis įmonėmis, mokytojai atliks technologines apžiūras įmonėse, rengs ataskaitas bei teiks rekomendacijas. Tikimasi, jog perduotos žinios bus naudingos tiek mokytojams rengiant mokymo programas profesijos besimokantiems mokiniams, tiek mažoms įmonėms siekiant veiksmingumo ir efektyvumo didinimo, diegiant pažangias technologijas gamybos, planavimo, kontrolės ir logistikos srityse.

Užtikrinant sklandų projekto veiklų įgyvendinimą, intelektinių produktų kūrimo efektyvumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, yra numatyti dar 3 projekto koordinatorių bei atstovų susitikimai. Artimiausias susitikimas vyks 2017 metų birželio 22-23 dienomis Škotijoje. 2017 metų rudenį numatytas susitikimas Italijoje, 2018 metų pavasarį projekto koordinatoriai bei atsakingi asmenys susitiks Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Aida Širvinskaitė

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.