BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ mobilumo projekto

„Padedu sau – padedu tau“ dalyvių atranka

Projekto dalyviai – bendrojo ugdymo mokytojai  ir administracijos darbuotojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • norą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus (ne žemesnis nei A2 lygis);
 • aktyvų dalyvavimą metodinės grupės veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje.

 

Mobilumo vizito laikas:

2022 m. birželio 26 – liepos 2 d. Palermas, Italija

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno TPMC direktoriaus sudaryta Kauno TPMC projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š.m. kovo 29 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą projektų vadovei Aidai Ilonai Gružinskienei, 208  kab.

Dalyvių atranka vyks 2022 m. balandžio 4 d. 11:30 val. projektų vadovės kabinete, 208. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Plačiau apie projektą Padedu sau – padedu tau. Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Išsamesnė informacija – Transporto skyriuje, 303 kab., projekto koordinatorės Jurgitos Urbės kabinete.

Projekto koordinatorė Jurgita Urbė