Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA116-046805
Projekto pavadinimas Mobilumas – galimybė tobulėjimui ir patirčiai
Programa „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo
Projekto pradžia 2018-06-01
Projekto pabaiga 2019-05-31
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto priimantys partneriai
Mobilumo vizitų trukmė mokinių – 4 savaitės,
mokytojų – 5-7 dienos
Projekto dalyviai Medienos apdirbimo ir baldų gamybos sektoriuose:

 • 10 darbo praktikos mobilumų staliaus, baldžių profesijos besimokantiesiems (8 – Latvijoje ir 2 – Čekijoje);
 • 2 darbo stebėjimo mobilumai staliaus, baldžiaus profesijos mokytojams – Čekijoje.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriaus:

 • 3 darbo praktikos mobilumai orlaivių remontininko profesijos besimokantiesiems – Prancūzijoje;
 • 7 darbo praktikos mobilumai automobilių elektromechaniko ir automobilių mechaniko profesijos besimokantiesiems (4 – Estijoje, 3 – Latvijoje);
 • 6 darbo praktikos mobilumai logisto ekspeditoriaus profesijos besimokantiesiems (2 – Estijoje ir 4 – Latvijoje);
 • 4 darbo stebėjimo mobilumai logisto ekspeditoriaus profesijos mokytojams (1 – Estijoje, 1 – Latvijoje, 2 – Vokietijoje).

Pramonės ir statybos sektoriaus:

 • 2 darbo praktikos mobilumai apdailininko profesijos besimokantiesiems – Jungtinėje Karalystėje;
 • 2 darbo praktikos mobilumai santechniko profesijos besimokantiesiems – Čekijoje;
 • 2 darbo praktikos mobilumai metalo apdirbimo staklininko profesijos besimokantiesiems – Čekijoje;
 • 2 darbo stebėjimo mobilumai pramonės / statybos profesijos mokytojams Jungtinėje Karalystėje;
 • 2 darbuotojų dalyvaujančių Centro strateginėje plėtroje darbo stebėjimo mobilumai, tame tarpe IT profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitai.
Pagrindinės mobilumų temos
 1. Kokybės užtikrinimo institucijos ir / arba metodai (įskaitant mokyklų tobulinimą). Tuo tikslu darbuotojai sieks įgyti kokybės vadybos ir elektroninių (IT) sistemų naudojimo, įgyvendinant kokybės vadybos sistemą, o IT specialistai įgis kibernetinio saugumo žinių.
 2. Darbo rinkos problemos, įskaitant karjeros konsultavimą / jaunimo nedarbą. Vadovaujantis 2018 m. įsidarbinimo galimybių barometru Kaune ir Kauno regiono darbo rinkos prognoze Kauno mieste ir rajone daugiausia naujų darbo vietų bus sukurta apdirbamosios gamybos, transporto ir saugojimo, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriuose. 2017 m. gruodžio mėn. Kauno regione didžiausios įsidarbinimo galimybės buvo medienos apdirbimo ir gamybos, baldų gamybos sektoriuose, sandėlių darbininkams ir logistikos specialistams, vairuotojams ekspeditoriams, automobilių mechanikams, automobilių elektromechanikams.
 3. Migrantų klausimai. Migrantų klausimai bus sprendžiami rengiant profesinio mokymo modulius, skirtus įtraukti į ugdymo procesą pabėgėlius, migrantus, sumažinti socialinę atskirtį ir sudaryti jiems sąlygas įgyti profesiją.
 4. Kultūros paveldas. Medienos ir metalo gaminių restauracijos modulių sukūrimas suteiks galimybę besimokantiesiems įgyti specialiųjų kompetencijų siekiant išsaugoti kultūrinį paveldą.
 5. Pripažinimas, skaidrumas, atestacija. Besimokančiųjų mokymosi pasiekimus planuojama vertinti ir pripažinti naudojant ECVET sistemos elementus. Pasiekti profesinio mokymosi rezultatai bus įrašyti į priimančiosios organizacijos parengtą diplomo šabloną, nurodant įgytų kompetencijų sąsają su Europass pažymėjimo priedėliu.
Dotacija Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 81.282,00 EUR (Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt du Eur)

Projekto įgyvendinimas ir sukurti rezultatai
Projekto eigoje įvykdyti 32 mokinių ir 12 darbuotojų mobilumai.

Išplėtoti tarptautiniai ryšiai – net 5 mobilumo srautai vykdyti naujose priimančiosiose organizacijose (2 Vokietijoje, 1 Čekijoje, 1 Prancūzijoje ir 1 Latvijoje), vienu daugiau nei buvo planuota, taip padidintas ir Centro žinomumas tarptautinėje erdvėje.

Perimant geriausią užsienio šalių patirtį, buvo sukurti nauji neformalaus mokymo moduliai užsienio kalba, pateiktos gairės Centro IT aplinkos gerinimui, taip pat įdiegtos naujovės pamokų vadyboje, planuojant ugdymo turinį migrantams ir pabėgėliams bei mobilumo dalyviams atvykstantiems į Centrą.

Neatsiradus norinčių metalo apdirbimo staklininko programos besimokančiųjų vykti į mobilumo vizitą Čekijoje, dvi vietos buvo atiduotos rezerve likusiems staliams ir santechnikams.

 1. Kadangi planuoti 4 darbuotojų mobilumo vizitai nebuvo finansuoti, tad buvo pasirinktas kitas būdas pasiekti projekto tikslui ir įgyti kokybės vadybos kompetencijų – pakviestas kokybės vadybos ekspertas iš tos pačios organizacijos pravesti 5 dienų seminarą Centre, kas ir buvo padaryta per du kartus (rudenį ir pavasarį) ir apmokyti administracijos atstovus. 20 dalyvių gavo kokybės vadybos seminaro dalyvio 40 val. programos pažymėjimus. Kaip ir buvo planuota IT specialistai įgijo kibernetinio saugumo žinių ir IT procesų valdymo kompetencijų.
 2. Kaip ir buvo planuota didžiausią dalį dalyvių sudarė mokiniai ir profesijos mokytojai iš apdirbamosios gamybos, transporto ir saugojimo, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektorių, kas tikėtina sudarys šiems dalyviams didžiausias įsidarbinimo galimybes.
 3. Migrantų klausimai buvo sprendžiami rengiant profesinio mokymo modulius, skirtus įtraukti į ugdymo procesą pabėgėlius, migrantus, sumažinti socialinę atskirtį ir sudaryti jiems sąlygas įgyti profesiją.
 4. Medienos gaminių (minkštų baldų) restauracijos modulio sukūrimas suteikė galimybę besimokantiesiems įgyti specialiųjų kompetencijų siekiant išsaugoti kultūrinį paveldą (nepavykus atrinkti metalo apdirbimo staklininko programos besimokančiųjų, nebuvo rengtas ir metalo gaminių restauracijos modulis).
 5. Visų besimokančiųjų mokymosi pasiekimai vertinti ir pripažinti naudojant ECVET sistemos elementus. Pasiekti profesinio mokymosi rezultatai buvo įrašyti į priimančiosios organizacijos parengtą diplomo šabloną, nurodant įgytų kompetencijų sąsają su Europass pažymėjimo priedėliu, o pasiekti mokinio rezultatai perkelti į el. ar praktinio mokymo dienyną.

Kaip ir planuota, visi dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

Darbuotojų pasiekti mokymosi rezultatai buvo užskaityti kaip kvalifikacijos tobulinimas.

Programa_Minkštų baldų restauravimas

Furniture maker module_Restoration of upholstered furniture

Furniture maker_Diploma_Assessment sheets_Restoration of upholstered furniture

Schedule for students_bricklayers

Logistic module_Route planning

Logistic module_Preparing cargo for transportation

Logisitic_Diploma_Assessment sheets_ Route planning