Gimnazijos skyriaus mokytojų dėmesiui

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. Gimnazijos skyriaus mokytojų dėmesiui

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000138839 dalyvių atranka dalyvauti kursuose Airijoje, Dubline „ICT for teaching: a practical course to incorporate information technology into teaching“

 

Projekto dalyviai – gimnazijos skyriaus mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kauno technologijų mokymo centro visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Kursų laikas:

Airijoje, Dublinas English Matters organizacija – 2024 m. vasario 18–24 d. – 2 dalyviai.

 

Kursų išlaidos (kursų mokestis, dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui ir kursams skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudaryta projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo kursuose bus atrinkti 2 dalyviai.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų spalio 23 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti kursų dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą gimnazijos skyriaus vedėjai Ritai Jakštienei, 203 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. spalio 24 d. 9 val. gimnazijos skyriaus vedėjos Ritos Jakštienės 203 kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija tel. +370 603 19110, tomas.vilcinskas@kautech.lt Tomas Vilčinskas, projekto vadybininkas, R. Kalantos g. 80.

 

Gimnazijos skyriaus vedėja
Rita Jakštienė