Projekto Nr. 2022-1-FI01-KA220-VET-000087451
Projekto pavadinimas O kas tada – iškritimo prevencija
Programa „Erasmus +“ bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje
Projekto pradžia 2022-10-01
Projekto pabaiga 2024-09-30
Projekto vykdytojas Ylä-Savo Municipal Federation of Education, Suomija
Projekto priimantys partneriai
Projekto tikslai - Įdiegti ir išbandyti skaitmeninius įrankius, paremtus dirbtinio intelekto pagalba, kurie padėtų kovoti su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos.
Projekto tikslinė grupė Dėstytojai, profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, studentai/mokiniai.
Planuojami rezultatai:

Parengta anksti paliekančių asmenų mokyklą literatūros apžvalgos analizė, remiantis partnerių šalių statistika; 1 skaitmeninio įrankio naudojimo ir išbandymo mokymai. Parengtas skaitmeninio įrankio naudojimosi rekomendacijų rinkinys.

Sukurtas gerųjų praktikų/patirčių vadovas.

Dotacija
Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 250 000,00 Eur iš jų 51 823,00 Eur skirta Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.