Projekto Nr. 2022-1-FI01-KA220-VET-000087451
Projekto pavadinimas O kas tada – iškritimo prevencija
Programa „Erasmus +“ bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje
Projekto pradžia 2022-10-01
Projekto pabaiga 2024-09-30
Projekto vykdytojas Ylä-Savo Municipal Federation of Education, Suomija
Projekto priimantys partneriai Tallinna Tehnikakorgkool, Estija;

Kauno technologijų mokymo centas, Lietuva;

  Ventspils Tehnikums, Latvija.

Projekto tikslai Įdiegti ir išbandyti skaitmeninius įrankius, paremtus dirbtinio intelekto pagalba, kurie padėtų kovoti su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos.
Projekto tikslinė grupė Dėstytojai, profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, studentai/mokiniai.
Planuojami rezultatai: Parengta anksti paliekančių asmenų mokyklą literatūros apžvalgos analizė, remiantis partnerių šalių statistika; 1 skaitmeninio įrankio naudojimo ir išbandymo mokymai. Parengtas skaitmeninio įrankio naudojimosi rekomendacijų rinkinys.

Sukurtas gerųjų praktikų/patirčių vadovas.

Dotacija Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 250 000,00 Eur.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.