Projektas „Lietuvos ir Islandijos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos kėlimas orlaivių remonto srityje“

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2016-2017 m.m. projektai
  4. Projektas „Lietuvos ir Islandijos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos kėlimas orlaivių remonto srityje“

eea

Projekto Nr. EEE-LT-08-ŠMM-01-K-02-035
Projekto pavadinimas Lietuvos ir Islandijos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos kėlimas orlaivių remonto srityje
Programa 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas
Projekto pradžia 2016-05-19
Projekto pabaiga 2016-09-30
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto partneris
Keilir aviacijos akademija, Islandija
Projekto tikslas Gerinti Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos profesinio mokymo darbuotojų bendradarbiavimą orlaivių remonto srityje, keliant jų kompetencijas ir stiprinant profesinius gebėjimus.
Projekto rezultatai
  • 2 įvadiniai partnerių susitikimai Lietuvoje ir Islandijoje (11 Lietuvos ir 4 Islandijos atstovai).
  • 2 projekto vykdymo grupės narių stažuotės Lietuvoje ir Islandijoje (6 Lietuvos ir 3 Islandijos atstovai).
  • Parengtas gerosios praktikos vadovas lietuvių ir islandų kalbomis.
  • Parengti 2 moksliniai straipsniai.
Paramos dydis 63 825,41 EUR (Šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penkti eurai, 41 cnt)
Paramą teikia Veikla finansuojama iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2009-2014 programos lėšomis.