Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

  1. Pradžia
  2. Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:

Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas (310410007). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

Suteikiama kompetencija:

1.    Valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.                                  

2.    Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais krautuvais.

Programos trukmė:

2,40 sav. / 90 val.

Programos aprašymas:

Baigus modulį besimokantysis gebės:

1)    paaiškinti elektrinio autokrautuvo pagrindinius techninius duomenis, konstrukciją, jo įrenginius bei veikimo principą;

2)    įvertinti rizikos veiksnius elektrinio autokrautuvo darbo vietoje;

3)    pastatyti elektrinį autokrautuvą pagal reikalavimus;

4)    patikrinti elektrinio autokrautuvo veikimą;

5)    eksploatuoti elektrinį autokrautuvą pagal reikalavimus;

6)    apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo taisykles elektriniais krautuvais;

7)    paaiškinti elektrinių krautuvų įrangos naudojimo taisykles;

8)    valdyti elektrinį krautuvą, pakraunat ir iškraunat krovinius pagal reikalavimus;

9)    užtikrinti saugų krovinių krovimą ir sandėliavimą.

Vieno dalyvio mokymo kaina:

Mokykline forma – 226,13 EUR

Pameistrystės forma – 280,88 EUR